top of page
 • INFORMACJE WSTĘPNE

 

Szanując prawo do prywatności, Beata Gellert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 

 

Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator”)

 

przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępność jak i integralności prowadzonych działań. 

 

Aby procesy przetwarzania były przejrzyste, poniżej została dołączona polityka prywatności oraz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

 • Podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

 

 • Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

 

Beata Gellert prowadząca działalność gospodarcza pod firma: Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • Ochrona danych osobowych

 

Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę danych osobowych. 

 

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 • Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych

 

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem swojej działalności, przetwarzanie danych osobowych Klienta jest zawsze zgodne z prawem a także w poniżej wymienionych celach:

 

A. Rejestracja

 

W trakcie rejestracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do założenia konta w http://faceyogabymaia.com/. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi składanie kolejnych zamówień w przyszłości. 

 

Każdy zarejestrowany klient po zalogowaniu ma m. in. możliwość: weryfikacji zamówienia posiadanych subskrypcji, historii subskrypcji. Zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w http://faceyogabymaia.com/.

 

W trakcie rejestracji Klient będzie proszony o podanie:

 

1. E-mail - niezbędny do logowania do http://faceyogabymaia.com/ oraz komunikacji związanej z wykorzystaniem http://faceyogabymaia.com/;

2. Hasło- niezbędne aby w przyszłości logować się do http://faceyogabymaia.com/ (jest to hasło na potrzeby konta na stronie http://faceyogabymaia.com/, nie jest to hasło wymagane do zalogowania na koncie e-mail);

 

B. Logowanie

 

Logowanie do panelu klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła klienta. 

 

C. Złożenie zamówienie

 

Podczas składania zamówienia należy podać dane konieczne do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia należy podać:

 

1.  imię i nazwisko - niezbędne do identyfikacji konta klienta;

2. e-mail- niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, 

3. numer telefonu - niezbędny do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Beata Gellert SENZA;

 

D. Płatność

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia przez klienta są przetwarzane przez Beata Gellert SENZA, jak i podmioty świadczące usługi elektroniczne niezbędne do prowadzenia strony internetowej http://yogabymaia.com/. W celu opłacenia zamówienia adres e-mail przekazywany jest PayU z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, a także przez system BLIK z siedzibą w Warszawie. 


 

 • Zapis do bezpłatnego newslettera

 

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie http://faceyogabymaia.com/. Klient w każdej chwili może zrezygnować z cyklicznie przesyłanych informacji handlowych od Administratora. Rezygnację można złożyć logując się na konto klienta w http://faceyogabymaia.com/ lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

 

 • Cookies 

 

"Pliki cookie" ułatwiają klientowi korzystanie z tej witryny.  Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. "Pliki cookie"- dlaczego warto?

 • aby zapewnić klientowi dostęp do usług jakie potrzebuje i poszukuje,

 • aby rozwijać witrynę i świadczone przez nią usługi,

 • aby zapewnić bezpieczeństwo klientowi,

 • aby lepiej przedstawiać usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimozowanych danych,

 • a także aby personalizować oferty według aktualnych potrzeb klienta. 

 

 • Uprawnienia Klienta

 

Kliencie - masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt. 

 

Administrator usunie dane klienta w przypadku gdy: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

-  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

 

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

Drogi Kliencie, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług. 

 

W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, w których dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

 • Zmiany i modyfikacje polityki bezpieczeństwa 

 

Beata Gellert Senza zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: http://faceyogabymaia.com/.


 

 • Kontakt

 

Beata Gellert Senza co do zasady kontaktuje się z Klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywać będzie podany przez Klienta numer telefonu. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

 

501 601 113 lub e-mail yogabymaia.gmail.com

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 

 

501 601 113 lub e-mail yogabymaia.gmail.com


 

W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

Beata Gellert 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 

Beata Gellert SENZA pod adresem: ul. Wojska Polskiego 42/7, 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt e-mail: yogabymaia.gmail.com

bottom of page